• Serviso atvykimas iki kliento - 0,30 Eur/km be PVM (skaičiuojama į abi puses).
  • Katilo išrinkimas/surinkimas įnešant į katilinę - 30 Eur be PVM.
  • Servo pavaros valdiklio prijungimas - 30 Eur be PVM
  • Kambarinio termostato prijungimas (be laido pravedimo) - 15 Eur be PVM
  • Negarantinis* ir pogarantinis katilo remontas ir aptarnavimas - 20 Eur/val. be PVM + atvykimas.
  • Nepagrįstas serviso darbuotojo iškvietimas dėl vartotojo kaltės - 25 Eur be PVM + atvykimas.
  • Katilo pirmo užkūrimo ir derinimo darbai** (be medžiagų kainos) - 85 Eur be PVM + atvykimas
  • Katilo pirmo užkūrimo ir derinimo darbams būtina užsiregistruoti prieš 10 darbo dienų elektroniniu paštu info@kotlospaw.lt   arba tel. +37062035155. Katilinė turi atitikti reikalavimus. Reikia turėti pirkimo dokumentus ir katilo pasą su UAB “DANRITA“ spaudu.
  • Katilams pirktiems ne iš UAB „DANRITA“ ir mūsų partnerių katilo pirmo užkūrimo ir derinimo darbai 200 Eur be PVM + atvykimas, garantijos suteikimas 250 Eur be PVM (Garantijos terminas nuo katilo pagaminimo datos).

1. Katilo valdymo bloko gedimai.
2. Katilo kuro sraigto variklio ir reduktoriaus gedimai.
3. Oro padavimo ventiliatoriaus gedimai.
4. Katilo šilumokaičio nesandarumas.

1. Keramikinėms plokštėms
2. Sraigtui
3. Durelių sandarinimo virvėms

1. Naudotojo supažindinimas su katilo veikimo bendrais principais.
2. Patikrinti išorinių įrengimų prijungimą prie katilo automatikos.
3. Įrenginio taisyklingo veikimo patikrinimas, pastato šildymui ir taisyklingam degimui reikalingų atitinkamų parametrų nustatymas.
4. Atsakyti į vartotojo užduodamus klausimus.

TOP